Silex CORS Request Desteği

Silex micro framework ile cors isteklere cevap vermek için after middleware‘ini kullanabiliriz.

$app->after(function (\Symfony\Component\HttpFoundation\Request $request, \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response) {
  $response->headers->add(array(
    "Access-Control-Allow-Origin" => "*",
    "Access-Control-Allow-Methods" => "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD",
    "Access-Control-Request-Method" => "OPTIONS",
    "Access-Control-Allow-Headers" => "x-access-token, X-Requested-With, origin, Content-Type, Accept, Authorization"
  ));
});

böylelikle her istek için sunucudan dönen cevap header’ina yukarıdaki değerleri eklemiş olduk.

Access-Control-Request-Method headerinda belirttigimiz kontrol metoduna ilişkin olarak aşağıdaki gibi tüm option sorgularina cevap verecek birde route eklememiz gerekli.

$app->options("{anything}", function () {
  return new \Symfony\Component\HttpFoundation\Response(null, 204);
})->assert("anything", ".*");

bu route’u ekledikten sonra silex uygulamamız CORS isteklere cevap verebilir hale gelecektir.

Related Posts